Közzétételi lista

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23.§ és 24.§ alapján.

23.§ 1a Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató PDF
Beiskolázási tájékoztató PDF

23.§ 1b Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
Beíratkozás időpontja: 2024. április 18-19.
Osztályok száma: 2 (2023/2024-es tanévre)

23.§ 1c Térítési díj: intézményünkben az oktatás ingyenes

Étkezési díjak (önkormányzati hatáskör):

megnevezéstízóraiebéduzsonnaNettóBruttó
Iskola130 Ft468 Ft130 Ft728 Ft925 Ft
Iskola 5065 Ft234 Ft65 Ft364 Ft462 Ft
Iskola csak ebéd alsó468 Ft468 Ft594 Ft
Menza507 Ft507 Ft644 Ft
Menza 50254 Ft254 Ft323 Ft

23.§ 1d A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

Nem volt ilyennyilvánosságra hozható adat

23.§ 1e Nyitvatartás, működés PDF
Eseménynaptár PDF
23.§ 1f Pedagógiai-szakmai ellenőrzések PDF

23.§ 1g Pedagógiai Program, szervezeti és működési szabályzat, házirend

Pedagógiai Program PDF
Szervezeti és működési szabályzat PDF
Házirend PDF
23.§ 3a A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége PDF
23.§ 3b A nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét PDF

23.§ 3c az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit

Idegen nyelvi kompetenciamérés eredményei

Idegen nyelvi kompetenciamérés – 2017
Idegen nyelvi kompetenciamérés – 2019
Idegen nyelvi kompetenciamérés – 2021

Kompetenciamérés eredményei

Kompetenciamérés 2012-2019
Kompetenciamérés 2021
Kompetenciamérés 2023

NET FIT eredmények

NET FIT eredmények 2014-2015
NET FIT eredmények 2015-2016
NET FIT eredmények 2016-2017
NET FIT eredmények 2017-2018
NET FIT eredmények 2018-2019
NET FIT eredmények 2020-2021
NET FIT eredmények 2022-2023

23.§ 3d A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Lemorzsolódás 2018/2019 év vége
Lemorzsolódás 2019/2020 1. félév
Lemorzsolódás 2020/2021 2. félév
Lemorzsolódás 2021/2022 1. félév
Lemorzsolódás 2022/2023 2. félév

23.§ 3f A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége PDF
23.§ 3g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai PDF
23.§ 3h az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje PDF

23.§ 3i Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Tanulócsoportok: 12 osztály
alsó tagozatos iskolai osztály: 7 osztály
felső tagozatos iskolai osztály: 5 osztály

osztály  alsó    létszám  fiú  lány  BTMN  SNI  számított 
létszám    
1.a  21  9  12  1  1  22  
1.b  21  10  11  2  2  23  
2.  17  6  11  -  2  19  
3.a  15  7  8  2  2  17  
3.b  16      3  3  19  
4.a  18  10  8  2  1  20  
4.b  17  9  8  2  1  18  
Összes  alsó    125      12  12  138  
osztály felső  létszám  fiú  lány  BTMN  SNI  számított
létszám  
5.  24  9  15  2  2 !  26  
6.a  18  9  9  2  2  21  
6.b  16  9  7  4  1  17  
7.  16  9  7  0  1  17  
8.  21  10  11  -  3  24  
              
Összes  felső  95  46  49  7  9  105  
Iskola összes  220      19  21  243