Iskolai hittan választás

Tisztelt Szülők!

Ezzel a levéllel szeretnénk segíteni a következő tanévre szóló erkölcstan (etika), és a hit-és erkölcstan (hittan) közötti választást.

Miért jó, ha gyermekük számára a római katolikus hit-és erkölcstan tanórát választják?

A tananyag integrálja, bővíti, kiegészíti az erkölcstan tantárgy anyagát. Átfogja az egyházi évet, foglalkozik a Bibliával, szentek életével. Ezeken az ismereteken keresztül a gyerekek műveltsége bővül, más tantárgyakban jól fel tudják használni a tanultakat (pl. magyar, történelem, művészetek). Igazi példaképet választhatnak. Megismerhetik az egyházi művészetet.

Segítséget kapnak a valódi és a talmi értékek közötti eligazodásban. Képesek lesznek jó döntéseket hozni. Az embert egész életén át foglalkoztató kérdésekre kaphatnak válaszokat az Egyházon keresztül. (Miért élek? Mi a feladatom? Miért történnek a dolgok? Hová tartok? Milyen vagyok? Milyenek a körülöttem lévők? Egyedüli lény vagyok, vagy társas? Mit jelent a közösség? …..) Megnyílik a szemük és észreveszik Isten gondoskodó szeretetét az életükben és a világban. Megtanulják értékelni az életet annak minden örömével és problémájával.

Főbb témakörök: önismeret, emberi kapcsolatok, Jézus élete, közösség és környezet. Ezeket az ismereteket sok-sok játékkal, változatos módszerekkel adják át hitoktatóink a gyermekeknek. Ezen a linken talál egy interaktív mesét, amely szintén egy példa arra, hogy a modern eszközök segítségével hogyan tudjuk fejleszteni a tanulókat.

A hittanóra a diákok órarendjébe bekerül, lehetőség szerint az etikával azonos időpontban, heti 1 órában. A hittanra ugyan azok a szabályok érvényesek, mint a többi tárgyra. (a hiányzásokat igazolni kell, e nélkül igazolatlannak számít a mulasztás, a tantárgyat az iskolai pedagógiai programban meghatározottak szerint kerül értékelésre az etikával megegyező módon)

Továbbra is biztosítjuk az iskolai hitoktatás keretein belül a fakultatívan választható heti második hittan órát, de e mellett fontosnak tartjuk a plébániai hitoktatást is, ahol a szentségekre való felkészítés, közösségépítés folyik az élménypedagógia eszközeivel. A közösség az a hely, ahol a gyermek szabad lehet, rengeteg élményhez juthat, kapcsolatokat építhet, barátokat szerezhet, megtanulhatja a helyes konfliktuskezelést, közösen gondolkodhat, tapasztalatokhoz juthat. A jó közösségnek megtartó ereje van. Nem kell kitalálni az utat, amelyen menjen, hiszen az Egyház felmutatja a Krisztusban való igaz, boldog életet.

Minden gyermeket szeretettel várunk! Nem feltétel, sem az Egyházhoz tartozás, sem hogy megkeresztelt legyen a kisdiák.

Krisztus mindenkit üdvözíteni akar!

Vác, 2022. 02.05.

A jövő tanévi találkozás reményében: Váci Egyházmegyei Hitoktatási Bizottság