TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLATOK LÉTESÍTÉSE A ZAGYVARÉKASI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Szervezet neve: Szolnoki Tankerületi Központ   

SZERVEZETI EGYSÉG NEVE: Zagyvarékasi Damjnaich János Általános Iskola

Sajtóközlemény

Beszámoló az EFOP-3.1.8-17-2017-00196 SZÁMÚ„TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLATOK LÉTESÍTÉSE A ZAGYVARÉKASI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN”   CÍMŰ PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

A fenti pályázatban iskolánk vállalta, hogy testvériskolai kapcsolatot létesít egy hazai ( KT Bem József Általános Iskola – Boróka Általános Iskolája (Bócsa)) és egy külföldi iskolával (Hidegségi Általános Iskola-Románia), mely során elsődleges célunk a felzárkóztatás, és a különböző társadalmi hátterű tanulók közti kapcsolat létrehozásának elősegítése, a társadalmi szerepvállalás fontosságának

megismerése és megismertetése különböző iskolaközi találkozók és programok segítségével.  A

projekt rendkívül jó lehetőséget teremt a szemléletformálásra, a társadalmi felelősségvállalás

kialakítására, kiemelve pl. az egészséges életmód megismerésének és elsajátításának témakörét. A program fontos célkitűzéseihez tartozik továbbá a bevont gyerekek esetében az oktatási

rendszerből történő lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megakadályozása.

A programba bevont tanulók száma (nem és társadalmi helyzet szerintimegoszlásban): A felsős évfolyamok (5-8. osztály) tanulóiból áll. Az 50 diákból 20 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.

A projekt időtartama: 2018.02.01.-2020.01.31.

A pályázat során elnyert összeg: 20 millió forint

A projekt megvalósult programelemei:

2018 februárjától 4 csoportban folyik a nyelvi fejlesztés nyelvi órák keretében, illetve a tantárgyi fejlesztés- ahol kiscsoportokban nyújtunk segítséget a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknak.

Heti egyszer 2 csoportban (5.-6.o., 7.-8.o.) megvalósuló szakkör témája: az egészséges életmód fontossága.

Míg ugyan ilyen összetételben, de más témában is hallhatnak előadásokat, ismertetőket a gyerekek. Itt a választott tématerületek a partneriskolák bemutatása és megismertetése (kultúra, társadalmi helyzet, nemzetiség, földrajzi sajátosság), és az önkéntesség fontossága.

A program része tanulmányi és kulturális események (tanórán kívüli vagy egész napos iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok) szervezése, kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítása. Ezek keretében az alábbi programok valósultak meg ez idáig: 2018. február: Farsangi mulatság, 2018. április Európa Uniós vetélkedő, 2018. május: Műveltségi vetélkedő.

A program részeként valósult meg 2018.március 28-án egy játékos foglalkozás, melynek témája a nemzetközi együttműködés volt.

A projekt során 3 részes előadás sorozatot kívánunk megvalósítani, melyekből júliusban a partneriskolánkról, míg szeptemberben az önkéntesség fontosságáról hallhattak előadást a gyerekek.

A pályázat fontos eleme a testvériskoláink diákjaival történő személyes kapcsolatfelvétel, találkozó. A bócsaiak 2018 májusában jártak nálunk, illetve közösen táborozhattunk 5 napig Balatongyörökön augusztus elején. Míg a hidegségi tanulókhoz, Erdélybe június végén, július elején utazott el egy maroknyi rékasi gyerek. ( 20fő)

A beszámolóból is remélhetőleg kitűnik, hogy egy nagyon tartalmas féléven vagyunk túl, mely ismeretanyagát tekintve gazdag, és egyben élménydús volt.

Csatolmány

Fájl Fájl méret
pdf testveriskolai_kapcsolatok_letesitese 408 KB