Tanév rendje

Tanévnyitó ünnepély 2019. szeptember 02. 8 óra
Szorgalmi idő 2019. szeptember 2-től

2020. június 15-ig

I. félév vége 2020.01.24.
Tanulók értesítése az I. félév eredményéről 2020.01.31.
Őszi szünet 2019.10.28.-11.03.
Téli szünet 2019.12.20.-2020.01.05.
Tavaszi szünet 2020.04.09.-2020.04.19.
Osztályozó és javítóvizsgák 2020.08.29.
Ballagás 2020. június 12. 17.30
Tanévzáró ünnepély 2020.06.18.

 

Az 6 pedagógiai célú tanítás nélküli munkanap felhasználás
Időpont Program Felelősök
2019.október 22. ( a pályaválasztási kiállítás időpontjához igazítva) pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap Kézérné Tótok Bernadett
2019.12.20. Tanítás nélküli munkanap:

-Diákönkormányzat napja- A községi „Mindenki Karácsonyán” való részvétel

– Simon Ádám

– Kézérné Tótok Bernadett

2020.04. 15-16-17. Tanítás nélküli munkanapok:

– KIP tapasztalatainak megbeszélése

– Iskolahét értékelése

– belső továbbképzés
– Az új mérési rendszer bővítése

A tanulóknak  a tavaszi szünet része.

– Polónyi László
Tantestületi és munkaértekezletek
Időpont Program Felelősök
2019. augusztus 21. 9.00

Alakuló értekezlet

Alkalmazott i és tantestületi alakuló

értekezlet

intézményvezető, helyettes
Augusztus 21. Tűz- és balesetvédelmi oktatás
Augusztus 26. Éves munkarend összeállítása,

munkaközösségi, vezetői értekezletek,

munkaközösségek munkaterveinek

összeállítása, órarend elkészítése

Augusztus 29. 8.00 Tanévnyitó értekezlet

Éves előzetes munkaterv elkészítése

Intézményvezető
2020.január 29. osztályozó konferencia intézményvezető
2020.június 08. osztályozó konferencia intézményvezető
2020. június 18. tanévzáró tantestületi értekezlet intézményvezető
Értekezlet szülőknek
Szülői értekezletek

alsó tagozat szept 02-06.,
felső tagozat szept. 9-13-ig

osztályfőnökök
Pályaválasztási szülői értekezlet

Nov. 21.

intézményvezető

8.o. osztályfőnöke

Félévi szülői értekezlet 2020. feb. 3-7. között
Leendő 1. oszt szüleinek 2019. november
Fogadó órák: 2019. nov. 13.

2020. ápr. 22.

Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések:
Ünnep és időpontja Megünneplés formája Részvevők Felelős
Október 6.

Aradi Vértanúk

Napja

Ünnepélyes megemlékezés iskolai szinten első órában a tornateremben 1-8. osztály Dóra Istvánné
Október 23.

Nemzeti Ünnep

1956-os forradalom és

szabadságharc 51.

évfordulója

Ünnepélyes megemlékezés községi szinten művelődési házban 4-8. osztály
Március 15.

Nemzeti Ünnep

1848-as forradalom és

szabadságharc

évfordulója

Ünnepélyes megemlékezés községi szinten a parkban 1-8. osztály Cinka István
Június 4.

Trianoni megemlékezés iskolarádióban

Ünnepélyes megemlékezés 1-8. osztály Cinka István
Iskolai ünnepélyek
Ünnep és időpontja Megünneplés formája Részvevők Felelős
Szeptember 2.

8 óra

Évnyitó

Ünnepély az udvaron

elsősök köszöntése

1-8. osztály Kézérné
Június 1.

Pedagógusnap

Ünnepi köszöntés, műsor, vacsora  Pedagógusok, Szülők

Osztályonként

néhány tanuló

Polónyi László
Június12.

Ballagás

Ünnepély az iskola

épületében, udvaron

Búcsú a nyolcadikosoktól

Minden tanuló Békési Attila

Simon-Rácz Emese

Kézérné

Június 18.

8 óra

Évzáró

Ünnepély az udvaron 1-8. osztály Kézérné