Tanév rendje

Tanévnyitó ünnepély 2020. augusztus 28. 17 óra
Szorgalmi idő 2020. szeptember 1-től
2021. június 15-ig
I. félév vége 2021.01.22.
Tanulók értesítése az I. félév eredményéről 2021.01.29.
Őszi szünet 2020.10.22.-11.02.
Téli szünet 2020.12.18.-2021.01.04.
Tavaszi szünet 2021.03.31.-2021.04.07.
Osztályozó és javítóvizsgák 2020.08.26.
Ballagás 2021. június 11. 17.30
Tanévzáró ünnepély 2021.06.18.

 

Az 6 pedagógiai célú tanítás nélküli munkanap felhasználás

Időpont

Program Felelősök
2020.12.03. pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap – Kézérné Tótok Bernadett
2020.12.18. Tanítás nélküli munkanap:

-Diákönkormányzat napja- A községi „Mindenki Karácsonyán” való részvétel

– csapatépítő tréning.

– Simon Ádám

– Kézérné Tótok Bernadett

2021.04. 07 – 08 – 09. Tanítás nélküli munkanapok:

–          KIP tapasztalatainak megbeszélése

– Iskolahét értékelése

– belső továbbképzés

– Az új mérési rendszer bővítése, digitális oktatás tapasztalatai, Windows Teams oktatási platform alkalmazásának tapasztalatainak megbeszélése

– Polónyi László
2021.06.05. (06.14.) Családi nap (áthelyezés)

– Polónyi László

Tantestületi és munkaértekezletek
Időpont Program Felelősök
2020. augusztus 17. 9.00

Alakuló értekezlet

Alkalmazotti és tantestületi alakuló

értekezlet

intézményvezető, helyettes
Augusztus 24. Éves munkarend összeállítása,

munkaközösségi, vezetői értekezletek,

munkaközösségek munkaterveinek

összeállítása, órarend elkészítése

Augusztus 27. Tűz- és balesetvédelmi oktatás
Augusztus 31. 8.00 Tanévnyitó értekezlet

Éves előzetes munkaterv elkészítése

Intézményvezető
intézményvezető
2021. január 25. osztályozó konferencia intézményvezető
2021. február 1. félévi értekezlet intézményvezető
2021. június 7. osztályozó konferencia intézményvezető
2021. június 18. tanévzáró tantestületi értekezlet intézményvezető
Értekezlet szülőknek
Szülői értekezletek

alsó tag. szept 01.-05.,

felső tag szept. 07-11-ig

lehetőség szerint online osztályfőnökök
Pályaválasztási szülői értekezlet

Nov. 18.

intézményvezető

8.o. osztályfőnöke

Félévi szülői értekezlet

2021.febr. első hete

Fogadó órák: 2020. nov. 11.,

2021. ápr. 22.,

lehetőség szerint online
Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések:
Ünnep és időpontja Megünneplés formája Részvevők Felelős
Október 6.

Aradi Vértanúk

Napja

Ünnepélyes megemlékezés községi szinten 1-8. osztály Cinka István (6.b)
Október 23.

Nemzeti Ünnep

1956-os forradalom és

szabadságharc

évfordulója

Ünnepélyes megemlékezés községi szinten művelődési házban 4-8. osztály Dóra Istvánné (8.o.)

iskolarádió

Január 22.

Magyar Kultúra Napja

1-8. osztály Cinka István (7.o.)
Március 15.

Nemzeti Ünnep

1848-as forradalom és

szabadságharc

évfordulója

Ünnepélyes megemlékezés községi szinten a parkban 1-8. osztály Hamar Viktória (6.a)
Június 4.

Trianoni megemlékezés

Ünnepélyes megemlékezés községi szinten 1-8. osztály Cinka István (5.o.)
Iskolai ünnepélyek
Ünnep és időpontja Megünneplés formája Részvevők Felelős
08.28. 17 óra

Évnyitó

Ünnepély az udvaron

elsősök köszöntése

1-8. osztály Kézérné Tótok Bernadett
Június 4.

Pedagógusnap

Ünnepi köszöntés, műsor, vacsora  Pedagógusok, Szülők

Osztályonként

néhány tanuló

Polónyi László
Június11.

Ballagás

Ünnepély az iskola

épületében, udvaron

Búcsú a nyolcadikosoktól

Minden tanuló Békési Attila

Cinka Istvánné

Kézérné

Június 18. 8 óra

Évzáró

Ünnepély az udvaron 1-8. osztály Kézérné