Tanév rendje

Tanévnyitó ünnepély 2017. szeptember 01. 8 óra
Szorgalmi idő 2017. szeptember 1-étől

2018. június 15-ig

I. félév vége 2018.01.26.
Tanulók értesítése az I. félév eredményéről 2018.02.02.
Őszi szünet 2017.10.30.-11.03.
Téli szünet 2017.12.27.-2018.01.02.
Tavaszi szünet 2018.03.29.-2018.04.03.
Osztályozó és javítóvizsgák 2017.08.29.
Ballagás 2018. június 15. 17.30
Tanévzáró ünnepély 2018.06.20.

 

Az 6 pedagógiai célú tanítás nélküli munkanap felhasználás
Időpont Program Felelősök
2017.október 18. ( a pályaválasztási kiállítás időpontjához igazítva) pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap – Kézérné Tótok Bernadett

– Simon-Rácz Emese

2017.12.21-22. Tanítás nélküli munkanap:

-Diákönkormányzat napja- A községi „Mindenki Karácsonyán” való részvétel

– csapatépítő tréning.

– Simon-Rácz Emese

– Kézérné Tótok Bernadett

2018.04. 04-05-06. Tanítás nélküli munkanapok:

– KIP tapasztalatainak megbeszélése

– Iskolahét értékelése

– belső továbbképzés
– Az új mérési rendszer bővítése

A tanulóknak  a tavaszi szünet része.

– Polónyi László

 

 

Tantestületi és munkaértekezletek
Időpont Program Felelősök
2017. augusztus 21. 9.00

Alakuló értekezlet

Alkalmazott i és tantestületi alakuló

értekezlet

intézményvezető, helyettes
Augusztus 22-23. KIP-es továbbképzés
Augusztus 24. Éves munkarend összeállítása,

munkaközösségi, vezetői értekezletek,

munkaközösségek munkaterveinek

összeállítása, órarend elkészítése

Augusztus 29. Tűz- és balesetvédelmi oktatás
Augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó értekezlet

Éves előzetes munkaterv elkészítése

Intézményvezető
intézményvezető
2018.január 29. osztályozó konferencia intézményvezető
2018.június 11. osztályozó konferencia intézményvezető
2018. június 20. tanévzáró tantestületi értekezlet intézményvezető
Értekezlet szülőknek
Szülői értekezletek

alsó tag. szept 04-08.,
felső tag szept. 11-15ig

osztályfőnökök
Pályaválasztási szülői értekezlet

Nov. 23.

intézményvezető

8.o. osztályfőnöke

Félévi szülői értekezlet 2018.feb. 5-8-ig
Leendő 1. oszt szüleinek 2017. november
Fogadó órák: 2017. nov. 15.

2018. ápr.25.

 

Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések:
Ünnep és időpontja Megünneplés formája Részvevők Felelős
Október 6.

Aradi Vértanúk

Napja

Ünnepélyes megemlékezés iskolai szinten első órában a tornateremben 1-8. osztály Dóra Istvánné
Október 23.

Nemzeti Ünnep

1956-os forradalom és

szabadságharc 51.

évfordulója

Ünnepélyes megemlékezés községi szinten művelődési házban 4-8. osztály
Március 15.

Nemzeti Ünnep

1848-as forradalom és

szabadságharc

évfordulója

Ünnepélyes megemlékezés községi szinten a parkban 1-8. osztály Cinka István
Június 4.

Trianoni megemlékezés iskolarádióban

Ünnepélyes megemlékezés 1-8. osztály Cinka István

 

Iskolai ünnepélyek
Ünnep és időpontja Megünneplés formája Részvevők Felelős
Szeptember 1. 8 óra

Évnyitó

Ünnepély az udvaron

elsősök köszöntése

1-8. osztály Kézérné
Június 1.

Pedagógusnap

Ünnepi köszöntés, műsor, vacsora  Pedagógusok, Szülők

Osztályonként

néhány tanuló

Polónyi László
Június15.

Ballagás

Ünnepély az iskola

épületében, udvaron

Búcsú a nyolcadikosoktól

Minden tanuló Békési Attila

Simon-Rácz Emese

Kézérné

Június 20. 8 óra

Évzáró

 

Ünnepély az udvaron 1-8. osztály Kézérné