Tájékoztató beíratkozás menetéről

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

1. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül:https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát.

Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja.

 Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

2. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

helye: Zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola , Alkotmány út 20 , „régi” főbejárat

ideje: 2021. 04.15.-04.16.  8.00-19.00 óráig

  • Kérjük, hogy csak abban az esetben válassza a személyes beiratkozás lehetőségét, ha nincs módja azt online, a fentiek szerint megtenni!
  • Egyedül érkezzen beíratni gyermekét! Nincs mód arra, hogy egyszerre több személyt engedjünk be az épületbe.
  • Hozza magával az alábbi dokumentumokat:

• A gyermek nevére kiállított személyi azonosító

• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány. ( lakcímkártya)

• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

• Sajátos nevelési igényű gyermek, ill. BTMN –es gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

• Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről ( helyben tölti ki)

• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan,

amely tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – „A szülői felügyelet gyakorlása” – előírásai az irányadók. ( helyben tölti ki)

  • Arcmaszk használata nélkül nincs módunkban beengedni Önt az iskola épületébe!!!

A zsúfoltság, és várakozás elkerülése végett kérem Önöket, hogy szíveskedjenek előzetesen telefonon/e-mailben időpontot egyeztetni!

Elérhetőségeink: 06/ 56- 540-026

e-mail-cím: iskola@zagyvarekas.hu

A telefonokat/e-maileket 04.12-től 8.00 és 15.00 óra között tudjuk fogadni. Egyéb kérdése esetén szintén a fenti elérhetőségeken kereshet bennünket!

3. A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja.

A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától is (gyermekük oktatási azonosítója tekintetében).

Természetesen iskolánk fenntartója, a Szolnoki Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.