Március 15.-re készülődve

A március hónap tavaszi ünnepek sorát hozza magával, a kikeletet, a tavaszi megújjúlást, és nemzetünk egyik legszebb ünnepét.
Március 15. Nemzeti ünnepünk, melyre igyekszünk óvodásainkkal gyermekközeli módon készülni.
A csoportszobákban szorgos kis kezek készítik a magyar zászlócskákat, kokárdákat, melyekkel a csoporszobákat, faliújságjainkat díszítjük.
Elsétálunk a parkba a kopjafához, ahol tavaszi versekkel dalokkal igyekszünk megemlékezni Március 15.-e hőseiről.

Nőnap az Óvodában

Nőnap az óvodában

Március 8-án kellemes megleptésben volt része az óvoda női dolgozóinak,
az óvodába járó kislányoknak egyaránt. A csoportok Szülői munkaközössége
virággal kedveskedett az óvónéniknek, a kisfiúk egy-egy szál színes virággal
köszöntötték a csoportokba járó kislányokat egy szép tavaszi vers kiséretében.
A partnerségi kapcsolatok erősitésére is jó alkalom nyilt, hiszen a Cigány
kisebbségi Önkormányzat Elnöke Rácz Sándor, valamint Raffael József és
Czenke János is virággal köszöntötte az óvoda dolgozóit. Meghivást kaptak a
kedves Szülők is, akinek kedve és ideje volt kellemes élményben lehetett része.
Az Óvodai Integrációs programnak köszönhetően megvendégeltük vendégeinket és a gyerekeket, gyümölccsel, üditővel, csokoládéval.
A Damjanich János Általános Iskola nevében Czinka István és Forgó Imre köszöntött bennünket a nőket méltató szép gondolatokkal, és egy kedves
emléklappal.

Munkatársaim nevében nagyon szépen köszönjük!
Kézér Valéria
ov.vezető

Három hetet meghaladó témahét a zagyvarékasi óvodában

3 hetet meghaladó Témahét a zagyvarékasi Óvodában

A témahét helye: Zagyvarékasi Óvoda
A csoport neve: Süni csoport 25 fő
A témahét ideje : 2010 január 1-2-3-.hete
Téma: A Víz témakör – A TÉL
Élmények:
Otthoni, és kiscsoportos havas élmények, a téli jelenségekről, a tűz és víz egymásra hatásának vizsgálatakor szerzett ismertek.
Kiscsoportos és családi élmények szánkózás, hógolyózás.

A januári hóesés, és hideg lehetőséget teremtett arra, hogy az igazi TÉL jellemző jegyeit alaposabban megismerhessük.
Tapasztalatokat szerezhettek a gyerekek a téli időjárásról: hideg van, megfigyeltük a hó színét, alakját, formálhatóságát. Törékeny kristályaira is rácsodálkoztunk nagyító segítségével. A hó csillogó fehérsége, puhasága magával ragadta a gyerekeket. A tél pozitív oldalának megtapasztalása, a téli örömök átélésével volt lehetőségünk. Hóember építés, hógolyózás, szánkózás, csúszkálás során.
Séták alkalmával ok-okozati összefüggésekre figyeltek fel a gyerekek, és ismerkedtünk a téli évszak tulajdonságaival.
Hideg-fűtés-öltözködés viszonyulására, a jég a hó csúszósságára, ezért is
vigyázunk a testi épségünkre.

Március - április

Bolyai János - bemutató

Készítette: Dóra Márton 7.o. matematika órára

Mazsorett- és tánccsoport

Napközi otthon

Iskolánkban 3 napközis csoport működik. Az 1. számú napközis csoportban az első osztályosok vesznek részt , és vezetőjük Miklós Szilvia pedagógus. Jelenlegi létszámuk 22 fő.
A 2. számú napközis csoportban 25 fő második osztályos tanuló jár, Majzik Vivien vezetésével.
A 3. csoportban két évfolyam vesz részt, a 3. osztályosok és a 4. osztályosok. Jelenleg ők vannak a legtöbben, 25 fővel vezeti a csoportot Nagy Rajmund tanár úr.

Napközi időrendje:

A délelőtti tanulást az ebédelés követi, ami egyben egy kis pihenést, sétát jelent a gyerekek számára.
Először az elsősök mennek ebédelni, aztán a másodikosok, majd a harmadik csoport.
Ebéd után, ha marad egy kis idő, általában játékos foglalkozás vár a gyerekekre, a tanulás előtt.
A tanulás 14:00-tól 15:00 -ig tart.( a házi feladat mennyiségétől ez változik)
A tanulás után marad több időnk vmilyen foglalkozásra. Ilyenkor lehetőségük van a gyerekeknek mesét nézni, mesét hallgatni, amit a tanító néni mesél.Különböző képességfejlesztő játékokat játszani együtt és egymással.

Pénteki foglalkozások:

Néptánc

Farsangi bál az óvodában

Elmúlt a farsang,és mi egy hangulatos délutánt tölthettünk a családokkal.
A szülők gyönyörködhettek a gyermekeikben, a kis óvodásaink pedig vidám élményekkel gazdagodhattak.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a kedves szülőknek, a felajánásokat: a tombola tárgyakat, a sok üdítőt, süteményt.
Külön köszönet illeti azokat a szülőket akik munkájukkal segítették ennek a emlékezetes napnak a lebonyolítását.Segítettek a büfében, a jegyek ,a tombolák, lufik árusításában.
Itt szeretnénk megköszönni a Jászladányi pékség által biztosított kenyeret a szendvicsekhez!
Óvónénik és a gyerekek

Földrajz óra munkái - Svájc

Készítette: Antal Máté 8.b

Farsangi bál - alsó tagozat

2010. február 6-án (szombat) 14 órától rendezzük meg az alsó tagozatosok farsangi bálját a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A ZAGYVARÉKASI GYERMEKVÁR ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

Az Zagyvarékasi Óvoda Gyermekvár Alapítványa tisztelettel kéri a támogatóit, hogy a 2009 évi személyi jövedelem adójuk 1%-át szíveskedjenek az óvodások javára felajánlani.

Zagyvarékasi Gyermekvár Alapítvány
Adószámunk: 18835814-1-16

Az alapítvány célja:
A zagyvarékasi óvodás gyerekek nevelési, oktatási feltételeinek javítása, a gyermekek szociális helyzetének segítése, az ehhez szükséges pénzeszközök folyamatos biztosítása.

Szíves támogatásukat előre is köszönjük!

A kuratórium vezetősége

Kompetencia alapú nevelés az óvodánkban TÁMOP 3.1.4.

Tapasztalataink a Kompetencia alapú nevelésről az Óvodánkban . TÁMOP 3.1.4.

2009. szeptember hónapban Kompetencia alapú programcsomag bevetésével kezdtük a tanévet.
Csoportunk 28 gyermekkel és 2 pedagógussal csatlakozott, a pályázat megnyerésével a Társadalmi megújulás országos programjához.

Óriási kihívást jelent az új programcsomag beillesztése a működő Helyi Nevelési Programunkba, ezért a tanév során hetente több órát töltünk el önképzéssel, felkészüléssel.
A programcsomag választható, fejleszthető, komplex lehetőséget biztosít a módszertani kultúra megújulására, a gyermekek differenciált fejlesztésére,az egyéni fejlődési ütem figyelembe vételére.
A munkánkat, új audiovizuális eszközök segítik, fényképezőgépet, videokamerát, nyomtatót, bábokat, meseládát kapott az óvoda.
Az első három hónap, leginkább a program megismerésével sajátosságainak a helyi programunkba való beépítésével, valamint az érintettek tájékoztatásával telt el.
A szülők örömmel fogadták, hogy a gyerekeik, több élményben részesülhetnek, melyek tapasztalataikat szaporíthatják, valamint komplex módon fejleszti a gyerekek képességeit.

Félévi néptáncvizsga

A Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. január 14-én csütörtökön 15.30-tól tartja félévi néptáncvizsgáját. Helyszíne az általános iskola tornaterme.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zagyvarékasi néptáncosai

Utazás Rómába

Az idei évben újra szeretnénk külföldi utat szervezni, nem csak gyerekeknek!

Időpont: 2010. június 28-tól

Utazás: autóbusszal

Ellátás: önellátó, főzési lehetőség biztosított

Elhelyezés: Róma környéki Holiday Parkban, 6 személyes mobil home-ban

Részvételi díj: 47.900 Ft - mely tartalmazza az autóbusz, a szállás és az idegenvezető költségeit. Nem tartalmazza az utasbiztosítást és a belépőket.

Program:

1. nap - 15 órakor indulás, utazás

2. nap - Orvieto, Tivoli városa

3. nap - Vatikáni Múzeum, Szt Péter tér és Bazilika, Angyalvár, Spanyol lépcső, Piazza Navona, Trevi kút

4. nap - Capitolium, Colosseum, Forum Romanum, Pantheon, Lateráni Szent János Bazilika

5. nap - Velence

6. nap - érkezés

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás Juhász Gabriella tanárnőnél (56/540-026)