Közzétételi lista

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23.§ és 24.§ alapján.

23.§ 1a Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató PDF
Beiskolázási tájékoztató PDF

23.§ 1b Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
Beíratkozás időpontja: 2022. április 21-22.
Osztályok száma: 2 (2021/2022-es tanévre)

23.§ 1c Térítési díj: intézményünkben az oktatás ingyenes

Étkezési díjak (önkormányzati hatáskör):
tízórai: 127 Ft
ebéd: 370 Ft
uzsonna: 114 Ft

23.§ 1d A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

nem volt ilyennyilvánosságra hozható adat

23.§ 1e Nyitvatartás, működés PDF
Eseménynaptár PDF
23.§ 1f Pedagógiai-szakmai ellenőrzések PDF

23.§ 1g Pedagógiai Program, szervezeti és működési szabályzat, házirend

Pedagógiai Program PDF
Szervezeti és működési szabályzat PDF
Házirend PDF
23.§ 3a A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége PDF
23.§ 3b A nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét PDF

23.§ 3c az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit

Idegen nyelvi kompetenciamérés eredményei

Idegen nyelvi kompetenciamérés – 2017
Idegen nyelvi kompetenciamérés – 2019
Idegen nyelvi kompetenciamérés – 2021

Kompetenciamérés eredményei

Kompetenciamérés 2012-2019

NET FIT eredmények

NET FIT eredmények 2014-2015
NET FIT eredmények 2015-2016
NET FIT eredmények 2016-2017
NET FIT eredmények 2017-2018
NET FIT eredmények 2018-2019
NET FIT eredmények 2020-2021

23.§ 3d A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Lemorzsolódás 2018/2019 év vége
Lemorzsolódás 2019/2020 1. félév
Lemorzsolódás 2020/2021 2. félév

23.§ 3f A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége PDF
23.§ 3g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai PDF
23.§ 3h az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje PDF

23.§ 3i Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Osztályok

1.a
1.b
2.a
2.b
3.o
4.o
5.o
6.o
7.a
7.b
8.o

Összesen: 11 osztály

Létszám

17 fő
16 fő
19 fő
19 fő
29 fő
25 fő
17 fő
23 fő
21 fő
20 fő
19 fő

Összesen: 225 fő