Iskolai beíratkozás

Mind a két szülő jöjjön a beiratkozásra, ha együttesen

gyakorolják a szülői felügyeleti jogot a gyermek fölött!!!

Ha csak az egyik szülő gyakorolja a felügyeleti jogot, akkor

ezt hivatalos irattal igazolni kell! (gyámhatóság, bírósági

végzés)

A beiratkozásra hozni kell!

– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vagy a

gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek

nevére kiállított személyi azonosítót

– a gyermek lakcímkártyáját

– szülők személyazonosítására alkalmas azonosítót

– szülők lakcímkártyáját

– óvodai szakvéleményt, SNI, BTMN-es tanulók esetén a

szakvéleményt (ha van)

Beiratkozás ideje:

2023. április 20. (csütörtök) 7.00-19.00 óra között (fénymásolási

lehetőség 8 órától 17 óráig!)

2023. április21. (péntek) 7.00-19.00 óra között (fénymásolási

lehetőség 8órától- 18 óráig!)

Helye: Zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola

Alkotmány út 20