Idegen nyelvi mérés 2020-2021 tanévben

Az idei tanévben május 19-én került sor az országos idegen nyelvi mérés megírására. Iskolánk 6. és 8. évfolyamos diákjai angol nyelvből mutathatták meg tudásuk szintjét. A mérés két részből tevődött össze, olvasott szöveg értése valamint hallott szöveg értése. A feladatlapok összeállítása, áttekinthetősége az évfolyamok elvárt tudásszintjéhez igazodott. Az elvárt eredmény alsó értékhatára 60% volt. A mellékelt diagrammokról leolvashatóak tanulóink elért eredményei. A legjobb eredményt elérő tanulók oklevél jutalmazásban részesültek.