Diákönkormányzat

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai diákbizottság áll.

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az intézményvezető bíz meg határozott, legföljebb ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.

A DÖK vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény vezetője felelős. A jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.

A hagyományoknak megfelelően a negyedik osztálytól kezdve minden tanév elején megválasztják a küldötteiket (két fő és egy póttag), akik képviselik az osztályukat az üléseken, illetve döntenek a diákönkormányzat elnökéről és helyetteséről.

Elnök: Bozsányi Dzsenifer 8.osztály
Helyettes: Polónyi Fanni 7.osztály

Küldöttek:

4.osztály
Lukács Sára
Novák Bianka
Kovalovszki Jázmin

5.a osztály
Fige Tímea
Csapkó Lili
Menkó Dominik

5.b osztály
Gelencsér Cecília
Molnár Éva
Pintér Krisztina

6.osztály
Góman Letícia
Rácz Levente
Zsákai Amanda

7.osztály
Polónyi Fanni
Bogdán Simon

8.osztály
Kovács József
Bozsányi Dzsenifer
Vidák Liliána