Diákönkormányzat

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai diákbizottság áll.

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az intézményvezető bíz meg határozott, legföljebb ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.

A DÖK vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény vezetője felelős. A jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.

A hagyományoknak megfelelően a negyedik osztálytól kezdve minden tanév elején megválasztják a küldötteiket (két fő és egy póttag), akik képviselik az osztályukat az üléseken, illetve döntenek a diákönkormányzat elnökéről és helyetteséről.

Elnök: Molnár Éva
Helyettesek: Fige Tímea, Burai Vanda

4. osztály
Turi Jázmin
Szecsődi Lara
Darók Liliána

5. a osztály
Lakatos Leila
Kanalas János

5. a osztály
Rácz Zsanett

6. osztály
Máthé Szabrina
Raffael Brendon
Mozsár Sándor

7. osztály
Kovalovszky Jázmin
Suki Bence
Lakatos Karolina

8. a osztály
Fige Tímea
Szabó Benedek
Vízhányó Hanna

8. b osztály
Molnár Éva
Burai Vanda