Beíratkozás

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

Felhívom a szíves figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik.

A felvételi kérelmek benyújtása két szakaszban történik:

  1. 2020. április 6. 0:00 órától 2020. április 24 24:00 óráig a kérelmeket az alábbi iskolák egyikébe lehet benyújtani:
    • nem állami általános iskola vagy
    • állami, de körzettel nem rendelkező általános iskola.
  2. 2020. április 28. 0:00 órától 2020. május 15. 24:00 óráig az a) pontban nem szereplő iskolák egyikébe kell a kérelmet benyújtani:
    • a körzetes iskolába vagy (Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelyeennek hiányában a tartózkodási helye.)
    • egy olyan körzettel rendelkező általános iskolába, amely a gyermekére vonatkozóan nem a körzetes iskola.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg!

Minden tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be jelentkezését más iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába kívánnak beíratni.

Megerősítés lehetőségei:
1. Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményünket. https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap (2020.04.28-2020.05.15. van nyitva)

2. Iskolai online adatlapon keresztül, melyet az óvodai facebook csoportján, illetve az iskola honlapján http://iskola.zagyvarekas.hu/beiratkozas keresztül érhet el (regisztráció nélkül tölthető, a nyilatkozatok nem csatolhatók itt, azokat majd postai úton kapja meg, és kitöltve kérjük visszajuttatni az iskolába)

3. Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézményünk lehetőséget biztosít a személyes ügyintézésre is. Kérem Önöket, hogy szíveskedjenek előzetesen telefonon/e-mailben időpontot egyeztetni!

Tankötelezettség

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Aki gyermeke iskolai beíratását elmulasztja szabálysértést követ el!!!

Elérhetőségeink: 06/ 56- 540-026
e-mail cím: iskola@zagyvarekas.hu
Zagyvarékas 5051, Alkotmány út 20