Beíratkozás

Hirdetmény a Szolnoki Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban Rendelet) 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2022. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozására az alábbi időpontokban kerül sor:

  • április 21 (csütörtök) 7.00-19.00 óra között
  • április 22. (péntek) 7.00-19.00 óra között

A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyermekét a hirdetményben közzétett időpontban a lakóhelye szerinti körzetes vagy a választott iskola első évfolyamára személyesen beíratni.

A Rendelet 22. § (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.
Ugyanezen paragrafus (7) bekezdés értelmében az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcímnyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de a szülőknek/törvényes képviselőknek előzetesen lehetőségük van, hogy az általános iskola KRÉTA beiratkozás felületén beküldjék a beiratkozáshoz szükséges adatokat az általános iskolába.

Az előzetes online jelentkezés felülete 2022. április 6-án (szerdától) elérhető.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet, melyet az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdései alapján a döntés közlésétől számított 15 napon belül az iskola fenntartójához, állami fenntartású intézmények esetében, a Szolnoki Tankerületi Központ tankerületi igazgatójához kell benyújtani.

Szolnok, 2022. március 21.

Tisztelettel:

Szutorisz-Szügyi Csongor
tankerületi igazgató

Aki gyermeke iskolai beíratását elmulasztja szabálysértést követ el!!!

Elérhetőségeink: 06/ 56- 540-026
e-mail cím: iskola@zagyvarekas.hu
Zagyvarékas 5051, Alkotmány út 20