A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos kiegészítő intézkedések

A házirend melléklete

A fertőzés elkerülése érdekében az alábbi óvó-védő szabályok lépnek életbe iskolánkban 2020. szeptember elsején:

 • Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
 • Ha egy tanuló tartós betegsége miatt veszélyeztetett csoportba tartozik, esetleges mulasztása igazoltnak minősül. (Nyilatkozat tétele és orvosi igazolás szükséges.)
 • A szülő köteles orvosi vizsgálatról gondoskodni, ha gyermekénél betegség tüneteit észlei.
 • Amennyiben a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, a szülő köteles az iskolát elektronikus/telefonon úton értesíteni.
 • Betegség gyanúja esetén a tanuló elkülönítésre kerül, további egészségügyi ellátása a szülő kötelessége.
 • Betegségből gyógyult tanuló csak orvosi igazolással térhet vissza az intézménybe.
 • A szülő gyermekét csak az iskola bejáratáig kísérheti, és tanítás végén ott várhatja meg.
 • Az iskolába belépő diák és dolgozó köteles használni a kézfertőtlenítőt!
 • Napközben minden szükséges esetben az alapos, szappanos kézmosás kötelező.
 • A tízóraihoz és uzsonnához a papírszalvéta használata kötelező.
 • Ajánlott, hogy a tanulónál papírzsebkendő legyen.
 • A tanuló más osztály tantermében nem tartózkodhat.
 • A közös használatú tereken az eltérő osztályba járótanulók között a megfelelő távolságtartás előírás. Itt, és akár tanítási órákon is a tanulók viselhetnek védőmaszkot, mely egyelőre nem kötelező.
 • A mosdókban tilos a csoportosulás, és csak feltétlenül szükséges időtartamig lehet tartózkodni.
 • Lehetőség szerint a tanulóknak minél többet kell tartózkodniuk a friss levegőn, az udvaron, ahol a távolságtartás szintén kötelező.
 • Azon szünetek ideje alatt, amikor a tanuló az épületben tartózkodik, csak a feltétlenül szükséges ideig hagyhatja el a tantermét.
 • Becsengetéskor az osztályok a távolságtartás szabályait betartva osztályonként sorakoznak, és csak a pedagógus engedélyével kezdhetik meg az épületbe a bevonulást.
 • A 12, 11 és a 6, 7. sz. termekben tartózkodó csoportok a hátsó bejáraton és lépcsőn vonulnak fel (és le) a tantermeikbe.
 • A 8,9,10 és a 2,4,5.sz. termekben tanuló osztályok a volt büfével szemben juthatnak be az épületbe. Az emeletre való fel és lejutáshoz a felsős gyerekek a büfével szembeni lépcsőt használják.
 • Az alsó tagozatosoknak az első szünetben lesz tízórai szünet. Kézmosásra a földszinti mosdót használhatják. Ekkor nem mennek ki az udvarra, szünetre.
 • A felső tagozatosak a 2. szünetben tízóraiznak. A kézmosásra az első emeleti kézmosót használják. ( kivétel, azok, akik a 11-es teremben, vagy a B. épületben vannak-, ők lent mossanak kezet) Udvarra nem mennek ki ebben a szünetben a felsősök.
 • A mosdókban biztosított a folyékonyszappan, papír kéztörlő, melynek kérjük a rendszeres használatát a gyerekektől.
 • A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak az első tanítási napon.
 • Kérjük a szünetekben a megfelelő távolságtartást! Kerüljék/kerüljétek a csoportosulást!
 • -Kerüljük a kézfogást, puszit, mint egymást üdvözlési formát.
 • Külföldi utazást (Határtalanul program) egyelőre nem szervezünk a tanulóknak.
 • A takarító személyzet felületfertőtlenítést végez naponta többször, a gyerekeket nem zavarva, egészségüket nem veszélyeztetve. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel legyenek áttörölve. Az iskolában használt, eszközöket, játékokat is fokozott gondossággal fertőtlenítjük.
 • Rendszeres szellőztetést végzünk az iskola épületében. A tantermekben nyitott ablak/ablakok mellett folyhat  az óra. A szünetekben a hetes feladata a termek szellőztetése. Míg a folyosók szellőztetése az órák ideje alatt kell, hogy megtörténjen.
 • Különös gondot kell fordítani a tornatermi öltözőkre, ahol váltják egymást a csoportok. Itt minden szünetben meg kell oldani a fertőtlenítő takarítást! ( még ha az a tanóra rovására is megy)
 • A testnevelés órákat, amíg csak lehet, a szabadban tartjuk. Így kérünk mindenkit arra, hogy szabadidőruhát/melegítőt is biztosítsanak a gyermeküknek.
 • A szünetekben a folyosókon csak nyomós okkal tartózkodhatnak a tanulók. Az őszi szünet után sem lehetséges az órák között az épületben tartózkodni.
 • Az első osztályos tanulók – órák előtt- 7.40-ig a kiskapun léphetnek be az iskolába. Azok a gyermekek számára, akik ezt követően érkeznek, nem tudjuk biztosítani a lekísérést. Ők a főbejáraton keresztül tudnak eljutni a tanteremhez.
 • A folyosón való gyülekezés lehetősége megszűnt, így az udvari ügyeletet csak 7.30-tól tudjuk biztosítani. Ne érkezzen előbb a gyermek, mert nem lehetséges az előtérben való csoportosulás. (Egyedi esetekben, kérés alapján tudunk felügyeletet biztosítani korábban.)
 • A szülő nem tartózkodhat az iskola előterében.
 • Betegség után csak orvosi igazolással léphet be a tanuló az épületbe.
 • Szülői igazolást csak abban az esetben fogadunk el, ha előző nap 12 óráig jelzi a távollétet az osztályfőnöknek a szülő. Ennek hiányában, csak orvosi igazolást követően léphet be az épületbe a tanuló.
 • Igazolás nélkül az alsó tagozatos tanulók elkülönítő szobába kerülnek, míg szüleik el nem viszik az iskolából. A felsős tanulók önállóan mennek haza. (elkülönítő szoba: B. épület)
 • Eső esetén, órák előtt az alsó tagozatosok a tantermeikben gyülekeznek 7.30-tól a pedagógiai asszisztenssel. A felsős tanulók 7.45-ig a folyosón lesznek maszkban, majd a tantermekben a pedagógusokkal.

Csatolmány

Fájl Fájl méret
pdf hazirend_melleklet 456 KB